Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Ludwikowie

no image Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Ludwikowie, to publiczna placówka edukacyjna znajdująca się w miejscowości Ludwików. Gmach szkoły zlokalizowany jest pod adresem: kod pocztowy 26660, Ludwików, nr domu 8. Numer Regon placówki to 001146310. Szkoła podstawowa zatrudnia 9 nauczycieli pełnoetatowych. Placówka jest miejscem pracy dla 2 pedagogów w niepełnym wymiarze czasu pracy. Uczniami szkoły są dzieci lub młodzież w liczbie 89, w tym 48 stanowią dziewczęta. Instytucją zarządza Gmina. Szczegółowa informacja o szkole dostępna jest pod numerem telefonu 483213067, a także za pośrednictwem faksu 483213067.
Publiczna Szkoła Podstawowa screen

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa, to publiczna instytucja edukacyjna mieszcząca się w miejscowości Sobienie-Jeziory....
Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich screen

Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich

Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich, to publiczna instytucja edukacyjna znajdująca się w...