Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

no image Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie, to publiczna placówka edukacyjna znajdująca się w miejscowości Nowe Niestępowo. Budynek szkoły zlokalizowany jest pod adresem: kod pocztowy 6121, 000000000000000000000000000000, nr domu 3. Numer Regon instytucji to 000692831. Szkoła podstawowa zatrudnia 7 nauczycieli pełnoetatowych. Placówka jest miejscem pracy dla 5 pedagogów w niepełnym wymiarze czasu pracy. Uczniami szkoły są dzieci lub młodzież w liczbie 77, w tym 38 stanowią dziewczęta. Instytucją zarządza Gmina. Szczegółowa informacja o szkole dostępna jest pod numerem telefonu 236918782, a także za pośrednictwem faksu 236918782.
Publiczna Szkoła Podstawowa screen

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa, to publiczna instytucja edukacyjna mieszcząca się w miejscowości Sobienie-Jeziory....
Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich screen

Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich

Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich, to publiczna instytucja edukacyjna znajdująca się w...