Publiczna Szkoła Podstawowa w Winnicy

no image Publiczna Szkoła Podstawowa w Winnicy, to publiczna placówka edukacyjna znajdująca się w miejscowości Winnica. Budynek szkoły zlokalizowany jest pod adresem: kod pocztowy 6120, Pułtuska, nr domu 19. Numer Regon placówki to 000272589. Szkoła podstawowa zatrudnia 19 nauczycieli pełnoetatowych. Placówka jest miejscem pracy dla 4 pedagogów w niepełnym wymiarze czasu pracy. Uczniami szkoły są dzieci lub młodzież w liczbie 251, w tym 121 stanowią dziewczęta. Instytucją zarządza Gmina. Szczegółowa informacja o szkole dostępna jest pod numerem telefonu 236914079, a także za pośrednictwem faksu 236914079.
Publiczna Szkoła Podstawowa screen

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa, to publiczna instytucja edukacyjna mieszcząca się w miejscowości Sobienie-Jeziory....
Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich screen

Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich

Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich, to publiczna instytucja edukacyjna znajdująca się w...