Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Konecku

no image Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Konecku, to publiczna instytucja edukacyjna mieszcząca się w miejscowości Koneck. Gmach szkoły zlokalizowany jest pod adresem: kod pocztowy 87702, Koneck, nr domu 28. Numer Regon instytucji to 000597363. Szkoła podstawowa zatrudnia 3 nauczycieli pełnoetatowych. Placówka jest miejscem pracy dla 14 pedagogów w niepełnym wymiarze czasu pracy. Uczniami szkoły są dzieci lub młodzież w liczbie 120, w tym 54 stanowią dziewczęta. Instytucją zarządza Gmina. Szczegółowa informacja o szkole dostępna jest pod numerem telefonu 542722019, a także za pośrednictwem faksu 542722019.
Publiczna Szkoła Podstawowa screen

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa, to publiczna instytucja edukacyjna mieszcząca się w miejscowości Sobienie-Jeziory....
Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich screen

Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich

Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich, to publiczna instytucja edukacyjna znajdująca się w...