Szkoła Podstawowa im.Wł. St. Reymonta w Ściegnach

no image Szkoła Podstawowa im.Wł. St. Reymonta w Ściegnach, to publiczna placówka edukacyjna znajdująca się w miejscowości Ściegny. Gmach szkoły zlokalizowany jest pod adresem: kod pocztowy 58535, nr domu 110. Numer Regon instytucji to 000711250. Szkoła podstawowa zatrudnia 7 nauczycieli pełnoetatowych. Placówka jest miejscem pracy dla 7 pedagogów w niepełnym wymiarze czasu pracy. Uczniami szkoły są dzieci lub młodzież w liczbie 69, w tym 29 stanowią dziewczęta. Instytucją zarządza Gmina. Szczegółowa informacja o szkole dostępna jest pod numerem telefonu 757619240, a także za pośrednictwem faksu 757619293.
Publiczna Szkoła Podstawowa screen

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa, to publiczna instytucja edukacyjna mieszcząca się w miejscowości Sobienie-Jeziory....
Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich screen

Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich

Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Walk Chłopskich, to publiczna instytucja edukacyjna znajdująca się w...